Realizované akce 2019

Tvoření se Šikovnými packami

Začátkem února 2019 se sešly děti z Šikovných pacek v prostorách knihovny, kterou nám vyzdobili svými zimními výrobky.


BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Noc s Andersenem

V pátek 29. března 2019 se naše knihovna společně s 1. stupněm ZŠ zapojila do každoročního projektu Noc s Andersenem. V knihovně děti v dopoledních hodinách přivítaly postavičky z Večerníčku: Mach a Šebestová, se kterými se prvňáci a druháci ponořili do příběhu o Aničce malířce od autora Eduarda Petišky. A také si na Aničku zahráli - namalovali společně velký obraz podle přečteného úryvku z knihy.

S třeťáky jsme navštívili antické Řecko příběhem Daidalos a Ikaros z knihy Staré řecké báje a pověsti od autora Eduarda Petišky. Děti si vyluštili rébus - Daidalovu radu Ikarovi napsanou v řecké abecedě. V různých druzích atlasů jsme společně vyhledali místa děje a pověděli si zajímavosti o této zemi.

Se čtvrtými a pátými třídami jsme se seznámili s dílem a životem pohádkáře Hanse Christiana Andersena přečtením pohádky a vyplněním kvízů, a také přiřazováním krátkých úryvků pohádek tohoto autora ke správným názvům.

Páťáci navečer za odměnu zhlédli animovanou pohádku Císařovi nové šaty.

Tento den byli vyhlášeni a oceněni knihou a diplomem nejpilnější čtenáři za rok 2018:

1. Vlašicová Viktorie, 2. Pazderková Amálie, 3. Čapková Eliška.


Jarní návštěva MŠ

V prvním dubnovém týdnu postupně navštívily knihovnu všechny třídy MŠ. Pomocí kouzelného kruhu děti vstoupily do příběhu s kočičkou Zlatuškou z knížky o Aničce malířce. Společnými silami děti vytvořily krásné obrázky, které zdobí naši knihovnu. Pomocí příběhu a písniček jsme s dětmi přivolávali jaro.


PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V pondělí 10. června přišli do knihovny žáci 1.A třídy a v úterý 11. června 2019 žáci 1.B třídy, aby byli pasováni na čtenáře. Poté co předvedli, jak umí číst a vyzkoušeli si hledání knih v knihovně, složili slib čtenáře. Následně byli princem pasováni na čtenáře a obdrželi od princezen knížku a upomínkový list od paní knihovnice.


VÝMALBA DĚTSKÉHO KOUTKU

V průběhu měsíců května, června, září a října nám dětský koutek vyzdobily novou výmalbou žákyně výtvarného oboru ZUŠ pod vedení paní učitelky Zuzany Zimkové DiS. Při tvorbě se inspirovaly ilustracemi z dětských knih.


ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

V týdnu od 21. října přišly děti MŠ do knihovny, kde na ně čekal pohádkový dědeček s pohádkou " O poslední vlaštovce". Po přečtení pohádky jsme si povídali o podzimu a stěhovavých ptáčcích. Se staršími dětmi jsme se naučili vyrábět vlaštovky z papíru.

Tvoření se Šikovnými packami

V posledním říjnovém týdnu 2019 se sešly děti z kroužku Šikovné packy v prostorách knihovny, kterou nám vyzdobili podzimními výrobky.


BESEDA k 30. výročí Sametové revoluce 

V podvečer 18. listopadu navštívil naši knihovnu spisovatel a autor literatury faktu o moderních dějinách JUDr. František Emmert. Při přednášce  jsme se dozvěděli spoustu historických mezinárodních souvislostí a zajímavostí, které předcházely Sametové revoluci. Poté se rozvinula živá diskuse. 

Nově vydaná kniha Sametová revoluce Cesta ke svobodě, mapující den po dni zhroucení komunistického režimu v Československu na podzim roku 1989, bude k zapůjčení v knihovně.