Realizované akce 2019

Tvoření se Šikovnými packami

Začátkem února 2019 se sešly děti z Šikovných pacek v prostorách knihovny, kterou nám vyzdobili svými zimními výrobky.


BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Noc s Andersenem

V pátek 29. března 2019 se naše knihovna společně s 1. stupněm ZŠ zapojila do každoročního projektu Noc s Andersenem. V knihovně děti v dopoledních hodinách přivítaly postavičky z Večerníčku: Mach a Šebestová, se kterými se prvňáci a druháci ponořili do příběhu o Aničce malířce od autora Eduarda Petišky. A také si na Aničku zahráli - namalovali společně velký obraz podle přečteného úryvku z knihy.

S třeťáky jsme navštívili antické Řecko příběhem Daidalos a Ikaros z knihy Staré řecké báje a pověsti od autora Eduarda Petišky. Děti si vyluštili rébus - Daidalovu radu Ikarovi napsanou v řecké abecedě, V různých druzích atlasů jsme společně vyhledali místa děje a pověděli si zajímavosti o této zemi.

Se čtvrtými a pátými třídami jsme se seznámili s dílem a životem pohádkáře Hanse Christiana Andersena přečtením pohádky a vyplněním kvízů, a také přiřazováním krátkých úryvků pohádek tohoto autora ke správným názvům.

Páťáci navečer za odměnu zhlédli animovanou pohádku Císařovi nové šaty.

Tento den byli vyhlášeni a oceněni knihou a diplomem nejpilnější čtenáři za rok 2018:

1. Vlašicová Viktorie, 2. Pazderková Amálie, 3. Čapková Eliška.


Jarní návštěva MŠ

V prvním dubnovém týdnu postupně navštívily knihovnu všechny třídy MŠ. Pomocí kouzelného kruhu děti vstoupily do příběhu s kočičkou Zlatuškou z knížky o Aničce malířce. Společnými silami děti vytvořily krásné obrázky, které zdobí naši knihovnu. Pomocí příběhu a písniček jsme s dětmi přivolávali jaro.


PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

V pondělí 10. června přišli do knihovny žáci 1.A třídy a v úterý 11. června 2019 žáci 1.B třídy, aby byli pasováni na čtenáře. Poté co předvedli, jak umí číst a vyzkoušeli si hledání knih v knihovně, složili slib čtenáře. Následně byli princem pasováni na čtenáře a obdrželi od princezen knížku a upomínkový list od paní knihovnice.

Fotografie použita dle Creative Commons MaxAndronicus, Infomastern  © 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode