Realizované akce 2016

Beseda se spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, 31. 3. 2016

Paní spisovatelka Řeháčková přijela do Bojanovské ZŠ představit 3. - 8. třídám svoji tvorbu a povyprávět o motivaci a tvorbě.

Noc s Andersenem, 1. 4. 2016

Letošním tématem akce Noc s Andersenem byli Karafiátovi Broučci. 1. - 5. třídy postupně během dopoledne přicházeli v kostýmech do knihovny, kde jsme si četli z knížky Broučci, děti plnily různé úkoly a kvíz o jejich znalostech autora a jeho díla.

Pasování na čtenáře, 9. a 10. 6. 2016

Celkem 40 dětí z prvních tříd bylo slavnostně pasováno na čtenáře princem z pohádky. Děti obdrželi knížku na památku v rámci projektu "Už jsem čtenář" od sdružení knihovníků SKIP ČR.

Rekonstrukce knihovny, 19. 7. - 14. 11.2016

Od poloviny července do poloviny listopadu prošla knihovna řadou změn, přestaveb a rekonstrukce - výměnu oken, podlah, topení, změna dispozičního řešení - nový vstup, zvětšení prostor knihovny.

Jihomoravský kraj poskytl na pořízení knihovního nábytku částku ve výši 50.000,-Kč na pořízení regálů, celková částka včetně montáže byla v hodnotě 188.052,- Kč.        
Ministerstvo kultury poskytl částku 24.000,-Kč na přechod ze zastaralého programu UNIMARC na MARC21 včetně PC stanice pro knihovnici

Beseda s Věrou Sosnarovou, 29. 11. 2016

O nelehkém životě přijela do Bojanovice povyprávět paní Věra Sosnarová, která prožila téměř 20 let na Sibiři v gulagu. Přišlo si ji vyslechnout přes 120 posluchačů.

Předvánoční setkání s páťáky, 21. 12. 2016
Téma: internet v praxi, hledání v on-line katalogu, předvánoční povídání