Realizované akce 2022

 
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ SE ŠIKOVNÝMI PACKAMI
Ve čtvrtek 8. prosínce 2022 se v knihovně sešla velká spousta šikovných pacek. Přišly nejenom děti z Šikovných pacek s jejich vedoucí Janou Bačovou, ale připojily se i děti s maminkami a dokonce i jeden tatínek :-)
Vytvořily spoustu krásných výrobků - andělíčků, skřítka, ozdob, vloček a také přáníčka k vánocům. Stromeček, který byl v úvodu holý a smutný, se v závěru tvořivého odpoledne rozzářil plný krásných ozdob od dětí. Děkujeme všem zúčastněným, speciálně Janě Bačové.
 
 
VÝSTAVA PRACÍ ZUŠ DOLNÍ BOJANOVICE - VÝTVARNÝ OBOR

Ve spolupráci s ZUŠ Dolní Bojanovice proběhla v Obecní knihovně od 07. 06. do 23. 06. 2022 výstava prací žáků výtvarného oboru. Návštěvníci si mohli prohlédnout nejen různé typy kresby, ale i keramický kachel - vše na věk žáků ve vysoké úrovni kvality. Výstava byla instalována ve vstupu do ZUŠ a v prostorách Obecní knihovny. Dostupná byla pro všechny - vždy v otvírací dobu knihovny. Slavnostní ukončení výstavy proběhlo ve čtvrtek 23. června v 15.30 hod. Při této příležitosti výstavu velmi kladně zhodnotili ředitel ZUŠ Stanislav Esterka, vedoucí výtvarného oboru paní Bronislava Halašova a paní knihovnice Růžena Kašíková. Svým kolegům z výtvarného kurzu i přítomným návštěvníkům zahráli na ukončení výstavy žáci hudebního kurzu. Výstavu shlédlo a v době konání  navštívilo na 145 návštěvníků.

 

PASOVÁNÍ ČESTNÝCH ČTENÁŘŮ

V pondělí 20. června Obecní knihovnu navštívili žáci 1. A a 1. B třídy Základní školy, aby byli slavnostně pasováni na "Čestné čtenáře" knihovny Dolní Bojanovice. A program byl opravdu bohatý. Po uvítání paní knihovnicí, Král s Princeznou Pohádkou četli dětem pohádky.  Žáky prvních tříd pozdravila i paní starostka Ing. Eva Rajchmanová a předala dětem poukaz na plavbu lodí. Ty pak zarecitovaly báseň, předvedly jak umí samy číst a orientovat se v knihovně. Po složení slavnostního slibu je "Duch knihovny" všechny pasoval a přijal za členy knihovny Dolní Bojanovice. Od krále a princezny děti obdržely nejen diplomy, ale i hezkou knížku. Na závěr je všechny čekala sladká odměna.  

 
 
BESEDA V KNIHOVNĚ 
 

BESEDA nejen nad knihou  (ne)Zapmenutí legionářští "bráškové"   s panem Františkem Trávníčkem - i s ochutnávkou Heffron rumu.

Velmi příjemná beseda s panem Trávníčkem proběhla v Obecní knihovně 4. dubna v 19.00 hod. Další poutavé vyprávění o našich legionářích s promítanou prezentací zakončila ochutnávka několika druhů rumu Hefron, který byl už prezentován panem Mgr. Trávníčkem na přednášce v loňském roce.

 

NOC S ANDERSENEM
 

Již 22.ročník Noci s Andersenem proběhl i v naší knihovně ve spolupráci se Základní školou dne 1. dubna 2022. 

Zúčastnilo a aktivně se zapojilo 190 žáků prvního stupně. 1. až 3. třídu čekalo čtení a soutěže z díla spisovatele Josefa Lady. Starší žáky ze 4. tříd uvítal kamarád Vont ze Stínadel se spisovatelem a karikaturistou Jaroslavem Foglarem. Páťáky čekala Noc s Andersenem i s noclehem ve škole. Knihovnu navštívili až ve večerních hodinách. Museli se popasovat nejen testem o Jaroslavu Foglarovy, ale i s morseovkou a nechyběl ani "Ježek v kleci", o jehož vyproštění se úspěšně snažili.

 
 
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
 
85 dětí z Mateřské školky navštívilo v březnu knihovnu v rámci "Březen  měsíce čtenářů". 
Na děti čekalo setkání se spisovatelem a karikaturistou Josefem LADOU a jeho zvířátky - kocourem Mikešem, kozlem Bobešem, prasátkem Pašíkem a nechyběl ani pejsek Lyšaj a kocourek Nácíček. Největší úspěch mezi všemi dětmi však měla Kmotra liška. Na děti čekala i sladká odměna a vstupenka do pohádky - logo Noci s Andersenem. 
 
OCENĚNÍ  NEJLEPŠÍ ČTENÁŘ  2021
 
Za účasti paní starostky Ing. Evy Rajchmanové, kulturního referenta Michala Purmenského a knihovnice Růženy Kašíkové proběhlo v Obecní knihovně i ocenění nejpilnějších čtenářů roku 2021. První místo s počtem 60 přečtených knih získala Kateřina Kuběnová, na druhém místě s počtem 47 se umístnila Viktorie Vlašicová - té bylo ocenění předáno z důvodů online výuky později ve škole. Třetí místo patří s počtem 33 přečtených knih Lucii Pulkrábkové. Všem oceněným čtenářkám paní starostka poděkovala za krásný příklad ostatním dětem a s knihovnicí předaly v upomínku diplom a knihu. 
 

ZÁKLADY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI A OBČANSKÉ GRAMOTNOSTI  - Beseda pro seniory

Beseda pořádaná ve spolupráci s Okresní hosodářskou komorou Hodonín a Obecní knihovnou Dolní Bojanovice pro seniory proběhla dne 7. března 2022. Cílem přednášky bylo rozvinutí znalostí v oblasti finanční a občanské gramotnosti. Ing. paní Jana Jelínková a Bc. Michal Švagerka velmi zajímavou formou seznámili přítomné seniorky s různými situacemi, aktuálními v dnešní době týkajících se otázek - dědictví, dluh, věřitel, dlužník aj.  Pro velký zájem o besedu, přislíbyli po dohodě s paní knihovnicí další setkání v knihovně a nejen se seniory.

 

DĚTI Z MŠ S PODZIMNÍČKEM V KNIHOVNĚ

V týdnu od 10. – 13. 10. 2022 navštívily knihovnu děti z Mateřské školy Dolní Bojanovice.

Prožili se skřítkem Podzimníčkem hravé dopoledne – s mladšími dětmi si přečetli knížku Ema a lesní zvířátka, vyzdobily podzimní strom, nahlédli do kouzelné knížky přes barevné lupy a nechyběla sladká odměna.

Se staršími dětmi – předškoláky, si přečetli příběh O žalování, hádali další příběhy z knížky pomocí nápovědy z kouzelného pytlíčku a také si zahráli hru – „Hádej, co se tam schovává?“, také vytvořili skřítky z podzimních listů a v závěru si ještě přečetli příběh o Neotesánkovi, který se postupně učil slušnému chování.