Ocenění knihovny

 
KOMUNITNÍ KNIHOVNA

Ve středu 7. 12. 2022 byly v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje oceněny nejlepší komunitní knihovny v Jihomoravském kraji. Akce se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha. Ocenění předával náměstek hejtmana Mgr. František Lukl, MPA a ředitel Moravské zemské knihovny prof. Tomáš Kubíček. V letošním 4. ročníku bylo nominováno na ocenění 20 knihoven z celkového počtu přes 600 knihoven JMK, za region Hodonín byla v nominaci také naše Obecní knihovna Dolní Bojanovice, Městská knihovna Dubňany a Místní knihovna Lužice.

Všechny nominované knihovny obdržely písemné osobní poděkování ředitele MZK prof. Tomáše Kubíčka za nadstandardní poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, poděkování patřilo také vedoucím regionálních oddělení pověřených knihoven JMK

 

 

Nejaktivnější knihovna 2017 

nejvíce vypůjčených knih z výměnného fondu Hodonín

Naše knihovna získala za rok 2017 ocenění za nejvíce vypůjčených knih z výměnného fondu Hodonín v minulém roce.

Díky široké nabídce knih z Hodonína využíváme této možnosti a zapůjčujeme knihy, které si sami vyžádáte, také samozřejmě novinky a knihy oblíbených autorů.

 

PODĚKOVÁNÍ MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY

V roce 2009 byla naše knihovna oceněna Poděkováním Moravské zemské knihovny v Brně. Byla vybrána z 86 knihoven okresu Hodonín a oceněna za dobrou práci a reprezentaci své obce a okresu. Hlavní podíl na ocenění má především paní knihovnice Růžena Kašíková, která svou práci koná zodpovědně a její péče nese v celé knihovně své stopy.