Realizované akce 2020

Masopust ve školní družině

Dne 26. února 2020 pořádala školní družina při MŠ a ZŠ Dolní bojanovice ve spolupráci s Obecní knihovnou projekt "Masopust ve školní družině".  S dětmi jsme si přečetli úryvek z knihy Chaloupka na vršku autorky Šárky Váchové a poté jsme si povyprávěly o lidových zvycích. Děti si vyrobily masku kašpárka a celý projekt byl zakončen představením masek, soutěžemi a hrami.

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

Přednáška s autogramiádou prof. Maxe Kašparů

Přednáška kněze, psychiatra  a autora mnoha knih prof. Maxe Kašparů na téma "Stavy a vztahy - bludný kruh" proběhla  5. března 2020 v kostele sv. Václava v Dolních Bojanovicích. Přednáška se těšila velkému zájmu, o čemž svědčí účast 300 návštěvníků domácích i ze širokého okolí. Zakončena byla osobním setkáním s autorem Maxem Kašparů ve farní učebně a následnou autogramiádou jeho knih.

 

Z DŮVODŮ NEMOCI "COVID 19" BYLY KNIHOVNY    U Z A V Ř E N Y   
A VEŠKERÉ KULTURNÍ, SPORTOVNÍ I SPOLEČENSKÉ AKCE OD 12. 03. 2020  -    Z R U Š E N Y.

 

V době uzavření knihovny byla provedena revize knižního fondu. Částečné uvolnění umožnilo půjčovat knihy formou objednávky přes výdejní okno a uskutečnit některé akce - ocenit čtenáře a pro nejmenší Týden knihoven.

ČESTNÝ ČTENÁŘ

Dne 10. a 11. září 2020, navštívily děti z druhých tříd Obecní knihovnu v Dolních Bojanovicích. Protože v důsledku omezení a nemoci Covid 19 nemohly být děti koncem školního roku pasovány na čtenáře, uskutečnil se tento slavnostní akt až v září nového školního roku. Děti si své členství v knihovně musely ale zasloužit - ukázaly jak umí číst a naučily se hledat vybrané tituly knih v regálech knihovny. Pak následovalo slavnostní pasování na Čtenáře knihovny. 

Po převzetí diplomů a dárku v podobě knížky autorky Lenky Rožnovské - Katka a klokan ze šuplíku, čekalo děti ještě sladké občerstvení.

 

TÝDEN KNIHOVEN

Obecní knihovna Dolní Bojanovice se pravidelně zúčastňuje i akce "Týden knihoven". To naši knihovnu pravidelně navštěvují děti z Mateřské školky. Letošní rok je vyjímečný ve všem. Tak aby se mohla akce uskutečnit, pro změnu navštívila knihovnice děti ve školce. Přiletěla totiž k nim do tříd, na pozvání právě paní knihovnice - "ČARODĚJNICE  VERČA" s kamarádkou "Růžovou Máňou" z pohádkové Tramtárie. S dětmi prolistovaly knížky a časopisy, přečetly příběhy o tetě slavné čarodějnici Winnii, jejím kocourovi Wilburovi a kouzelné hůlce, která přestala kouzlit, zahrály si pohádku, zaveršovaly básničky a za to je čarodějnice "Verča" přijala do svého klubu a odměnila medailí Čarodějnice Winne - "Týden knihoven 2020".