Realizované akce 2021

 

Z DŮVODŮ POKRAČOVÁNÍ NEMOCI "COVID19", BYLY  NAVŠTĚVY KNIHOVEN, PŮJČOVÁNÍ KNIH A VEŠKERÉ PLÁNOVANÉ AKCE SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ V KNIHOVNĚ ZNAČNĚ OMEZENY - NĚKTERÉ I ZRUŠENY. 
 
PŘESTO SE NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNĚ PODAŘILO USKUTEČNIT V RÁMCI AKCE   "MALÉ PROJEKTY"   VELMI ÚSPĚŠNÉ BESEDY - ZA KTERÉ SE NÁM DOSTALO OCENĚNÍ OD MORAVSKÉ ZEMSKÉ KNIHOVNY BRNO A  "SKIP" - SVAZU KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ  ČESKÉ REPUBLIKY.    
 
ŘÍJEN 2021

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 v 18. 00 hod. se uskutečnila v Obecní knihovně Dolní Bojanovice   

                     "Beseda nejen nad knihou   (ne)Zapomenutí legionářští "bráškové". 

kterou pro obec Dolní Bojanovice zpracoval Spolek vojenské historie Valtice. Autor jednotlivých madailonů Mgr. František Trávníček svým poutavým vyprávěním upoutal pozornost návštěvník a z důvodů Covidové situace ji až letos uvedl do života velmi symbolicky - Panama Syo rumem. Byl nazván podle poslední lodi  které se legionáři vrátili do vlasti - HEFFRON  a nabídl jej k ochutnávce přítomným návštěvníkům.  Představil také svoji novou knihu z této série (ne)Zapomenutí legionářští bráškové - Hovorané.  

Po autogramiádě za obec poděkovala panu Trávníčkovi starostka obce paní Eva Rajchmanova a za všechny popřála hodně zdraví do další činnosti.

 

       TÝDEN KNIHOVEN
Pro děti z Mateřské školy Dolní Bojanovice v rámci pokračování "Malých projektů - Vracíme se k tradicím" a Týdne knihoven  bylo připraveno v Obecní knihovně setkání s vyšívačkou paní Markétou Maláníkovou a malérečkou Vladislavou Lekavou. Děti formou hry a praktických ukázek se seznámily s kroji, malbami a naší podlužáckou tradicí, dnešní - i nedávno minulou z 20.století. Nezapomělo se ani na čtení pohádek a hry v dětském koutku.

                                          

Žáci 3. tříd ZŠ v rámci Týdne knihoven navštívily i Slováckou chalupu. I oni se seznámily s tradicí a také s knihami o obci Dolní Bojanovice, krojích a životě našich předků - původních obyvatel Slovácké chalupy - rodiny pana Františka Vymyslického, lidového řezbáře.

 

ČERVEN 2021

Ocenění nejpilnějších čtenářů 

Dne 3. června 2021 u příležitosti Dne dětí byly oceněny nejpilnější čtenářky roků 2019 a 2020. 

Hezkou knihu a sladkou odměnu převzaly nejpilnější čtenářky u Slovácké chalupy, kterou navštívily i děti z mateřské školky v rámci programu SKIP Malé projekty - "Vrácíme se k tradicím". 

 

"VRACÍME SE K TRADICÍM" - Po stopách historie

Ve dnech 3. a 4. června 2021 proběhlo setkání dětí z MŠ na Slovácké chalupě s lidovou vyšívačkou paní Markétou Maláníkovou a malérečkou paní Vladislavou Lekavou. Děti obdivovali jejich práci a vyzkoušely si vyšívat i malovat lidové ormamenty a šlo jim to skvěle. 

Výstavka jejich prací je k shlédnutí v naší knihovně.

 

ČESTNÝ ČTENÁŘ

Ve dnech 9. června 2021 proběhlo v Obecní knihovně pasování dětí z prvních tříd ZŠ Dolní Bojanovice na "Čestné čtenáře". 

Po slavnostní slibu a čestném pasování převzaly prvňáčci v upomínku pamětní listy. SKIP ( Svaz knihovníků a informačních pracovníků) vyhlásil již 13. ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti - "Už jsem čtenář -  Knížka pro prvňáčka. Protože i naše knihovna je zapojena  v tomto projektu obdržely děti i hezkou knihu Michaely Fišarové "První školní výlet" a ti, kteří se přihlásí do knihovny, obdrží registraci na příští rok zdarma. 

Blahopřejeme novým čestným čtenářům a těšíme se na společná setkání v knihovně.

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode