ZUŠ výtvarka - beseda s tetičkou Komosnou o ornamentu, 25. 1. 2018

Přednáška o založení Republiky, 8. 3. 2018

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ - děti z Mateřské školy, 13. - 16. 3. 2018

Den s Andersenem, 23. 3. 2018

pasování na čtenáře, 19. 6. 2018

Přednáška o legiích, 11. 10. 2018

PODZIM V KNIHOVNĚ, MŠ 22.10.-26.10.2018

Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou, 15. 11. 2018