Realizované akce 2007

 

 

 

Březen - Noc s Andersenem

Červen - vkládání knih do programu Clavius

Září - Beseda nad kronikami obce Dolní Bojanovice

Září - prosinec - příprava knihovny na stěhování do nových prostor do budovy ZUŠ Dolní Bojanovice