Připravované akce rok 2015

 

Ve spolupráci s ZŠ a MŠ:       

  Noc s Andersenem

  Pohádkové čtení

  Čestný čtenář                                             

  Týden knihoven - MŠ

 

Besedy:     

 Besedy se spisovateli